XL series AD/DA left expansion ED Module

Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: XL-2AD2DA- Categories: , , ,
  • XL series PLC is suitable for analog input and output left expansion module, including 2-point input and 2-point output specifications. XL series PLC can generally expand one ED module.
Liên hệ mua Điện Thoại

Product features (Tính năng sản phẩm)

  • XL series PLC is suitable for analog input and output left expansion module, including 2-point input and 2-point output specifications.
  • XL series PLC can generally expand one ED module.
  • Power specification: DC24V
  • 2 channels of 12 bits high-precision analog input and 2 channels of 10 bits high-precision analog output.
  • Analog input type: voltage, current.

 

STTTênTải về
1Catalogue Download
Hỗ trợ

Hotline Trợ giúp !

BỘ PHẬN KINH DOANH

Mr Đức: 0967383126

Ms Vy: 0903897168

Mr Sinh: 0908236168

Mr Phong: 0907236168

Mr Hiếu: 0909641490

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr Đạt: 0908767168

Mr Khương: 0798898555

Mr Đức: 0967383126

BẢO HÀNH

Mr Danh: 0979894168

KẾ TOÁN

P. Kế toán : 0908505168

Hỗ trợ

Hotline Trợ giúp !

BỘ PHẬN KINH DOANH

Mr Đức: 0967383126

Ms Vy: 0903897168

Mr Sinh: 0908236168

Mr Phong: 0907236168

Mr Hiếu: 0909641490

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr Đạt: 0908767168

Mr Khương: 0798898555

Mr Đức: 0967383126

BẢO HÀNH

Mr Danh: 0979894168

KẾ TOÁN

P. Kế toán : 0908505168