THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO  

 (V/v: Nghỉ tết Dương lịch 01/01/2019)

          Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Đại Phát ( Daphatech) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2019 như sau:

  • Thời gian nghỉ lễ:  02 ngày 31/12/2018 ( thứ 2) và 01/01/2019 (Thứ ba)
  • Thời gian làm việc trở lại: ngày 02/01/2019 ( thứ tư)

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.

Trân trọng thông báo.

 

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2018

                                                                                                                                                          Giám Đốc

                                                                                                                                                          NGUYỄN THANH HIẾU