THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI 2019

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO  

 (V/v: Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019)

          Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Đại Phát ( Daphatech) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng thời gian nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 như sau:

  • Thời gian nghỉ lễ:  từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 11/02/2019 (nhằm ngày 28 tháng Chạp âm lịch đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch).
  • Thời gian làm việc trở lại: ngày 12/02/2018 (nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch).

Trân trọng thông báo.

 

Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

                                                                                                                                                                 Giám Đốc

                                                                                                                                                                     NGUYỄN THANH HIẾU